English   /   فارسی
تلفن : 22226200-21-98+
ایمیل : info@griffin-co.com


دپارتمان برق :

از آنجایی که شبکه برق ایران یکی از بزرگترین شبکه های برق در منطقه می باشد، حفظ این شبکه مستلزم تأمین تجهیزات متنوع و تجارب مورد نیاز این صنعت است.

این بدان معناست که بازاری بزرگ برای ایده ها و تجهیزات نوین در اختیار ما قرار دارد.

همگام با نیازهای روزافزون این صنعت، بخش برق این شرکت در کلیه زمینه های مرتبط با صنعت برق فعال می باشد.

بخشی از زمینه های فعالیت این شرکت عبارتند از :

1- ترانسفورماتورهای قدرت در ولتاژها و ظرفیت های مختلف

2- سیستم های مونیتورینگ آنلاین و پرتابل شامل :

o اندازه گیری پارامترهای کلیدی در ترانسفورماتورها – ژنراتورها، توربین ها و موتورها از قبیل:

    o گازهای محلول به همراه رطوبت موجود در روغن ترانسفورماتور

    o دمای داخل ترانسفورماتور

    o تخلیه جزئی (PD) در تجهیزات فشار قوی

    o فاصله هوایی – ارتعاشات، دما و سایر پارامترهای ژنراتورها و موتورها

3- سیستم های مونیتورینگ دائم گازهای خروجی دودکش ها

4- سیستم های تولید همزمان انرژی الکتریکی – حرارت (CHP)

5- روغن عایقی، تجهیزات تصفیه فیزیکی، شیمیایی و احیای روغن، تجهیزات خشک کن ترانس

6- تجهیزات تست و اندازه گیری – رله های حفاظتی، تجهیزات ثبات خطا و وقایع – تجهیزات پستهاروغن عایقی، تجهیزات تصفیه فیزیکی، شیمیایی و احیای روغن، تجهیزات خشک کن ترانس

7- انواع مقره های الکتریکی

8- انواع کابل های الکتریکی و مخابراتی
<< صفحه اول   بعدی  1  قبلی  صفحه آخر >>